Od kiedy pokryć składkę zdrowotną za osobę, która decyzją KRUS została wyłączona z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X pobiera świadczenie pielęgnacyjne na córkę od 2013 r., Pani przez cały okres pobierania świadczenia była ubezpieczona w KRUS, (sama opłacała składki KRUS, nie wnioskowała o ubezpieczenie przez tutejszy Ośrodek).

W grudniu 2023 r. tutejszy ośrodek otrzymał pismo z KRUS, że ww. oświadczyła, że pracuje w gospodarstwie rolnym należącym do syna, tutejszy ośrodek wystąpił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, Pani X w styczniu złożyła oświadczenie pod odpowiedzialnością karną w GOPS, iż od momentu uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na córkę nie pracuje w gospodarstwie rolnym i omyłkowo złożyła oświadczenie w KRUS. Decyzją KRUS Pani X została wyłączona z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od dnia 03.07.2013 r.

Czy GOPS powinien pokryć składkę zdrowotną za ww. osobę od 03.07.2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX