Od kiedy obowiązuje opłata przekształceniowa zastępująca opłatę za użytkowanie wieczyste? - OpenLEX

Od kiedy obowiązuje opłata przekształceniowa zastępująca opłatę za użytkowanie wieczyste?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przypadku złożenia przez osobę fizyczną wniosku o przekształcenie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym, na którym powstał dom jednorodzinny, który został odebrany do użytkowania w styczniu 2021 r., zgodnie z ustawą z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040) – dalej u.p.p.u.w., od kiedy obowiązuje opłata przekształceniowa zastępująca opłatę za użytkowanie wieczyste oraz od kiedy osoba może skorzystać z wniesienia opłaty jednorazowej i z jaką bonifikatą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX