Od kiedy naliczane są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Klientka ma potrącane z bieżącej wypłaty nienależnie pobrany zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Kwota nienależnie pobranych świadczeń za miesiąc wrzesień i październik 2011 r. wynosi 282 zł (2 x 91 zł oraz 100 zł). Pierwsze potrącenie nastąpiło w miesiącu lutym 2012 r. w wysokości 91 zł, następne w marcu wysokości 91 zł i w kwietniu w wysokości 91 zł. Do potrącenia została kwota 9 zł oraz odsetki.

Od kiedy do kiedy powinny być naliczone odsetki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access