Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy należy zmienić wysokość świadczeń alimentacyjnych na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów w niżej opisanej sytuacji?

Matka (przedstawicielka ustawowa reprezentująca osoby uprawnione), złożyła w lutym 2018 r. w naszej gminie wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do stycznia 2018 r. pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego w innej gminie (zmiana organu właściwego wierzyciela nastąpiła na podstawie zmiany miejsca zamieszkania wierzycielki i osób uprawnionych). Wniosek przez tutejszy organ został rozpatrzony pozytywnie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały przyznane na okres od 01.02.2018 r. do 30.09.2018 r. w wysokości 350,00 zł. Po wydaniu decyzji przedstawicielka ustawowa dostarczył do tutejszego ośrodka protokół ugody, z którego wynika, że alimenty na rzecz dzieci zostały podwyższone od 1 lipca 2017 r. do wysokości 420,00 zł. Niniejsze podwyższenie alimentów zostało zgłoszone do komornika (pismo od komornika otrzymaliśmy w marcu 2018 r.). Mając na uwadze to, iż świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez tutejszy organ są wypłacane od lutego 2018 r. (a od lipca 2017 r. do stycznia 2018 r. wypłacane były przez inny organ), to czy zmieniając decyzję przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, powinniśmy zmienić od 1 lutego 2018 r., ponieważ wcześniej osoba nie miała u nas uprawnień).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację