Od kiedy należy zmienić decyzję dotyczącą zasiłku stałego w części dotyczącej wysokości zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X miała przyznany zasiłek stały w wys. 540 zł do odwołania. Dochodem był dodatek mieszkaniowy w wys. 236 zł przyznany na okres od 01.10.2022 do 31.03.2023. Pani X nie poinformowała, iż od kwietnia 2023 nie otrzymuje dodatku mieszkaniowego, a pracownik socjalny w kwietniu nie zbadał sytuacji dochodowej osoby.

Dopiero w dniu 23.05.2023 złożyła oświadczenie, iż od kwietnia nie pobiera dodatku mieszkaniowego. W związku z powyższym, należy dokonać przeliczenia wysokości zasiłku stałego i ustalić jego wysokość na 719 zł. Zasiłek za maj 2023 został już wypłacony.

Od kiedy należy zmienić decyzję dotyczącą zasiłku stałego w części dotyczącej wysokości zasiłku stałego?

Czy w dniu 23.05.2023 można zmienić decyzję w części dotyczącej wysokości zasiłku stałego od 01.04.2023, a różnicę pomiędzy wypłaconymi zasiłkami w kwietniu i w maju 2023, a zasiłkami należnymi wypłacić w czerwcu 2023?

Jak powinna brzmieć taka decyzja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX