Od kiedy należy zaliczyć pracownikowi okres pracy do pracowniczego stażu pracy - od dnia zatrudnienia, czy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik przedłożył dokumenty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik rozpoczął pracę od 1 października 2020 r., w dniu 08.10.2020 dostarczył zeznania świadków potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym. Zeznania świadków sporządzone w dniu 8.10.2020, a w dniu 19.10.2020 r. dostarczył świadectwa pracy z poprzednio zakończonych stosunków pracy.

Od kiedy należy zaliczyć pracownikowi okres pracy do pracowniczego stażu pracy - od dnia zatrudnienia, czy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik przedłożył dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX