Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica pracuje w firmie jako stewardesa na czas nieokreślony. Od października do 30 maja przebywała na zwolnieniu lekarski z powodu ciąży. Od 31 maja przebywa najpierw na urlopie macierzyńskim, a następnie do dnia 31 maja 2019 r na urlopie rodzicielskim. Pracownicy przysługuje zaległy urlop wypoczynkowy w wysokości 80 dni. Po urlopie wypoczynkowym chce przejść na urlop wychowawczy na około 4-6 miesięcy.

Czy w przypadku zgłoszenia przez pracownicę wniosku o skrócenie okresu wychowawczego z 6 miesięcy do 4 miesięcy, pracodawca będzie związany wnioskiem? Jeśli tak, to po jakim czasie musi zezwolić na powrót pracownicy do pracy?

Z powrotem do pracy wiąże się wznowienie uprawnień, pracownica musi odbyć trzydniowe szkolenie w biurze, a także odbyć praktyczne przeszkolenie na symulatorze, a następnie zdać egzamin.

Od kiedy należy uznać, że pracownica rozpoczęła pracę (od jakiego dnia należy liczyć powrót pracownicy do pracy) - czy od dnia stawienia się na szkolenie, czy od dnia zakończenia szkolenia i pozytywnego zdania egzaminu? Naszym zdaniem dniem rozpoczęcia pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego jest następny dzień po zakończeniu urlopu wychowawczego niezależnie od szkolenia. Szkolenie jest w tym przypadku elementem koniecznym do podjęcia wykonywania obowiązków jako stewardesa. Czy rozpoczęcie szkolenia może być traktowane jako rozpoczęcie ponownie pracy?

Jak należałoby wyliczyć wynagrodzenie po powrocie pracownicy do pracy uwzględniając że przebywała na L4 przez niecałe 7,5 miesięcy (ciąża) urlop macierzyński + rodzicielski, zaległy urlop wypoczynkowy oraz 4-6 miesięcy urlopu wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?