Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 30-06-2020 r. wygasło orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawność istnieje od wczesnego dzieciństwa. Osoba pobierała zasiłek pielęgnacyjny. Organ ustalił, że w dniu 01-07-2020 r. zostało wydane nowe orzeczenie.

W związku z tym, nie przedłużono prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Świadczeniobiorca złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w dniu 23-10-2020 r.

Do wniosku dołączył odpowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na skargę w sprawie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z treści dokumentu wynika, że strona nie złożyła w terminie odwołania od decyzji Powiatowego Orzecznika, w związku z tym Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego (o przywrócenie terminu). W odpowiedzi, Sąd odrzucił skargę z powodu tego, że strona nie uprawdopodobniła, iż uchybienie terminu do złożenia odwołania nastąpiło bez jego winy.

Od kiedy należy ustalić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?