Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta we wrześniu 2015 r. w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności złożyła wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W październiku otrzymała orzeczenie. Uzyskała umiarkowany stopień niepełnosprawności (niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia). Orzeczenie zostało wydane na okres czasowy. Od ww. orzeczenia kobieta wniosła odwołanie do wojewódzkiego zespołu, a następnie do Sądu. W październiku 2016 r. otrzymała prawomocny wyrok sądu. Z wyroku wynika, iż osoba jest zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe. W październiku 2016 r. złożyła wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.

Czy ustalając prawo do zasiłku pielęgnacyjnego należy wypłacić wyrównanie od września 2015 r. (miesiąca złożenia wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności), czy od października 2016 r. (miesiąca złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?