Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta do 30.06.2017 r. pobierała świadczenie pielęgnacyjne na dziecko (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do 30.06.2017 r.). Od 01.07.2017 r. wydano jej orzeczenie o niepełnosprawności, które w pkt 7 zawierało adnotacje nie wymaga stałej opieki. Następnie dopiero 19.02.2018 r. złożyła wniosek (odwołanie) na komisji o zmianę pkt 7 orzeczenia i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 15.03.2018 r. zmienił pkt 7 orzeczenia na wymaga konieczności stałej i długotrwałej opieki. Dopiero w dniu 30.03.2018 r. kobieta złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko w ośrodku pomocy społecznej. Dodaję zgodnie z Państwa prośbą informację, że kobieta odwołała się od orzeczenia wydanego w dniu 06.07.2017 r. ważnego do dnia 31.07.2019 r., ale tylko od punktu 7 dotyczącego - czy dziecko wymaga stałej lub długotrwałej opieki i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na posiedzeniu w dniu 15.03.2018 r. uznał wniosek strony i zmienił pkt 7 orzeczenia na wymaga (stałej i długotrwałej opieki).

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

Niepełnosprawność datuje się od wczesnego dzieciństwa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?