Od kiedy należy przyznać stronie zasiłek pielęgnacyjny? - OpenLEX

Od kiedy należy przyznać stronie zasiłek pielęgnacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 26 listopada 2013 r. strona wystąpiła do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecku. PZdsOoN w dniu 12 grudnia 2013 r. wydał orzeczenie, w którym nie zaliczył dziecka do osób niepełnosprawnych. Od powyższej decyzji strona odwołała się w dniu 30 grudnia 2013 r. do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który to Zespół w dniu 29 stycznia 2014 r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie i nie zaliczył dziecka do osób niepełnosprawnych. Od powyższego orzeczenia strona złożyła w dniu 28 lutego 2014 r. odwołanie do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wnosząc o zmianę ww. orzeczenia. Tenże Sąd wydał 7 listopada 2014 r. wyrok i zaliczył dziecko do osób niepełnosprawnych okresowo od 26 listopada 2013 r. do 31 maja 2015 r. Powyższy wyrok stał się prawomocny w dniu 5 grudnia 2014 r. Strona złożyła wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w dniu 12 grudnia 2014 r.

Czy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko od 26 listopada 2013 r. do 31 maja 2015 r., czy od dnia złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny tj od 12 grudnia 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX