Od kiedy należy naliczyć zmianę odpłatność za pobyt w DPS wskutek wypłaty wyrównania świadczenia uzupełniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy należy naliczyć zmianę odpłatność za pobyt w DPS wskutek wypłaty wyrównania świadczenia uzupełniającego?

Dnia 19.08.20021 r. to tutejszego Ośrodka wpływa wywiad środowiskowy, w którym ustalono aktualną wysokość dochodu w wys. 1566,30 zł. Do wywiadu dołączona jest decyzja ZUS, z której wynika, że Zainteresowany za okres od 1 marca 2020 do 31 lipca 2021 otrzyma wyrównanie świadczenia uzupełniającego w kwocie 8500.00 zł, wypłata świadczenia ma nastąpić w miesiącu sierpniu br. Nadmienia się, że Zainteresowany przebywa w domu pomocy społecznej od marca 2021 roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX