Od kiedy należy liczyć siedmiodniowy termin na zgłoszenia zmiany umowy spółki, w przypadku zmiany statusu wspólnika - czy od dnia podjęcia uchwały, czy od dnia wejścia jej w życie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10.04.2021 r. wspólnicy spółki komandytowej dokonali zmiany statusu jednego wspólnika (z komandytariusza na komplementariusza) i w uchwale wspólnicy postanowili, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Kiedy należy zgłosić tę zmianę do KRS - w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały, czy w terminie 7 dni od daty wejścia jej w życie? Czy możliwe jest zgłoszenie tej zmiany przed 1 maja 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX