Od kiedy należy liczyć ostatni dzień dnia okresu objętego wnioskiem i za jaki okres powinno zostać wypłacone świadczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31.05.2023 r. wnioskodawca złożył Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, poprzedni wniosek złożył 4.04.2023 r. Przepis art. 13 pkt. 1e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi: Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. 1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

We wniosku z dnia 4.04.2023 r. w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, która jest załącznikiem do wniosku został określony pobyt obywatela UKR w terminie 1.03.2023 r. - 31.03.2023 r. a we wniosku z dnia 31.05.2023 r. pobyt został określony w dniach 1.04.2023 r. – 25.05.2023 r. Ta osoba kwalifikuje się na przedłużenie przyznania powyżej 120 dni.

Od kiedy należy liczyć ostatni dzień dnia okresu objętego wnioskiem i za jaki okres powinno zostać wypłacone świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX