Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani miała przyznane świadczenie pielęgnacyjne na dziecko A do 31.12.2018 r. (tj. data ważności orzeczenia). W marcu 2019 r. dostarczyła orzeczenie z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (wniosek strony złożony 19.12.2018 r.) bez wymaganego do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego pkt 7. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności utrzymał w mocy to orzeczenie.

Strona odwołała się do sądu. W czerwcu 2019 r. Pani dostarczyła orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (wniosek strony złożony 24.04.2019 r.) orzeczenie dotyczyło dziecka B, pkt 7 wymaga. Przyznano świadczenie pielęgnacyjne na dziecko B od 01.04.2019 r. do 30.06.2032 r. (data ważności orzeczenia). W dniu 25.02.2020 r. Pani dostarcza wyrok prawomocny sądu, który zmienia zaskarżone orzeczenie na dziecko A w pkt 7 na wymaga.

Czy w takim przypadku, Pani przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na dziecko A za okres 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r.?

W tym okresie pani nie pracowała, nie była zarejestrowana w PUP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?