Od kiedy można potrącać należność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, jeżeli wypłata zasiłku okresowego nastąpi jeszcze w miesiącu maju br.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X decyzją OPS otrzymał pomoc w formie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych na okres od 1 marca do 30 czerwca 2021 r. Z uwagi na brak dochodu został zwolniony z ponoszenia odpłatności za pobyt w tym schronisku.

W marcu 2021 r. został Panu X przyznany zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia na okres od 1 marca 2021 r. do 31 kwietnia 2021 r. Zasiłek okresowy potraktowano jako dochód własny Pana X, w związku z czym, wszczęto postępowanie i zmieniono decyzję dotyczącą skierowania i ustalenia odpłatności za pobyt w schronisku.

Decyzję zmieniono w części dotyczącej wysokości odpłatności, tj. 30% dochodu osoby. Pan X zgodził się na potrącenia za pobyt w schronisku z bieżących wypłat zasiłku okresowego.

Co jednak w sytuacji, gdy zasiłek okresowy był przyznany do kwietnia 2021 r., a następnie na podstawie ponownego postępowania przyznano zasiłek okresowy od maja do lipca 2021 r.?

Od kiedy można potrącać należność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, jeżeli wypłata zasiłku okresowego nastąpi jeszcze w miesiącu maju br.?

Czy powinniśmy uznać utratę dochodu w miesiącu maju i ustalić odpłatność z bieżącego zasiłku okresowego od czerwca?

Czy jednak potraktować ciągłość dochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX