Od kiedy liczyć okres, za który ZUS może domagać się zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych? - OpenLEX

Od kiedy liczyć okres, za który ZUS może domagać się zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

ZUS wydał decyzję o zwrocie nienależnie pobranych zasiłków.

Za jaki okres organ rentowy może żądać zwrotu zasiłków?

Czy zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy systemowej o ZUS za ostatnie 3 lata?

Jak liczymy 3-letni okres - od daty wypłaty świadczenia z tego tytułu czy od daty otrzymania decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX