Od kiedy liczyć nienależnie wypłacony zasiłek pielęgnacyjny, gdy osoba nie poinformowała o wydaniu nowego orzeczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan J. miał przyznany zasiłek pielęgnacyjny na dziecko do 31.12.2020 r. Następnie 18.02.2021 została wydana decyzja zmieniająca na podstawie ustawy COVID-owej, datę przyznania zasiłku od 01.01.2021 do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wypłata zasiłku miała miejsce od lutego 2021 r. z wyrównaniem za styczeń 2021 r. do czerwca 2022 r. Dnia 27.07.2022 Pan J. poinformował tutejszy Ośrodek, iż dnia 12.02.2021 zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności, nie zaliczające dziecka do osób niepełnosprawnych. Organ nie był w posiadaniu tej informacji aż do 27.07.2022 r.

Czy moment wydania decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny, tj. 18.02.2021 r. po wydaniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności, tj. 12.02.2021 r. ma wpływ na postępowanie?

Czy w tym przypadku należy:

- unieważnić decyzję przez SKO,

- uchylić decyzję przez nas?

Czy wygasła ona z mocy prawa w momencie wydania kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności?

Od kiedy liczyć nienależnie wypłacony zasiłek pielęgnacyjny, gdy osoba nie poinformowała o wydaniu nowego orzeczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX