Od kiedy ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych na kupujących ZCP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Aktem notarialnym z dnia 25.03.2024 r. - Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wspólnicy spółki cywilnej nabyli ZCP obejmującą organizacyjnie i finansowo samodzielny zespół składników materialnych i niematerialnych, koniecznych do prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. m.in. środki trwałe w postaci pojazdów, których szczegółowy wykaz i wartość została wykazana w załączniku nr 1 do Umowy. W § 6 umowy zapisano: "Strony zgodnie oświadczają, że wraz z dniem 01 kwietnia 2024 r. na Kupujących przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z nabycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa."

Od kiedy ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych na kupujących ZCP w świetle art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych?

Sprzedający złożył deklarację na podatek od środków transportowych w związku z wygaśnięcie obowiązku podatkowego i wykazał podatek za pojazdy za trzy miesiące, natomiast zdaniem kupujących obowiązek podatkowy ciąży na nich od miesiąca maja 2024 r. i wskazują na zapis w § 6 Umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX