Od jakiej daty przyznać świadczenie rodzicielskie, gdy osoba zawiesiła działalność gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X w dniu 06.06.2024 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego z tytułu urodzenia dziecka w dniu 23.03.2024 r.

Pani X z dniem 01.04.2024 r. zawiesiła działalność gospodarczą. Do wniosku dołączyła zaświadczenie z ZUS, że nie wystąpiła do ZUS z wnioskiem o zasiłek macierzyński i nie pobiera w ZUS tego zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego z tytułu urodzenia dziecka. Dodatkowo Pani złożyła oświadczenie, że nie pobiera i nie ubiega się o zasiłek macierzyński lub inne uposażenie z tytułu urodzenia dziecka.

Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje Pani X od 23.03.2024 czy od dnia zawieszenia działalności, tj. 01.04.2024?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX