Od jakiego momentu grunty rolne zajęte na potrzeby żwirowni należy opodatkować podatkiem od nieruchomości? - OpenLEX

Od jakiego momentu grunty rolne zajęte na potrzeby żwirowni należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o. o. zakupiła w lipcu grunty orne RVI pod żwirownie. Na zakupione działki Spółka posiada prawomocną decyzję w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. Spółka złożyła deklarację od sierpnia na podatek od nieruchomości DN-1 na wszystkie zakupione działki podając do opodatkowania wszystkie grunty pod działalność gospodarczą.

Czy całe działki od sierpnia widniejące w ewidencji gruntów jako użytki rolne R VI powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości wg najwyższej stawki, tak jak podała Spółka, czy powinny być opodatkowane podatkiem rolnym i stopniowo w związku z wydobywaniem żwiru na kolejnych powierzchniach działek składać korekty deklaracji i podawać grunty pod działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX