O jakim przetwarzaniu odpadów jest mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego jest zapis, że przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego rozumie się posiadacza odpadów destruktu asfaltowego dokonującego oceny lub zlecającego dokonanie oceny zgodności z warunkami, o których mowa w § 2, w tym posiadacza odpadów posiadającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

O jakim przetwarzaniu odpadów jest mowa w ww. przepisie prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX