O jakich zmianach regulaminu ZPO powinien informować wojewodę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ po wprowadzeniu zmian do struktury organizacyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej musi ów regulamin przesyłać do wojewody?

O jakich zmianach należy/ powinno się informować wojewodę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX