O jakich rodzajach odpadów mowa jest w pkt 22 załącznika rozporządzenia w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

O jakich rodzajach odpadów mowa jest w pkt 22 załącznika rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.p.i.?

Czy są to wyłącznie odpady wymienione w przedmiotowym rozporządzeniu czy odpady z całego katalogu odpadów?

Czy wnioskodawca powołując się na odzysk zgodnie z pkt 22 polegający na mieszaniu odpadów niewymienionych w r.o.o.p.i. może prowadzić w mobilnym urządzeniu przetwarzanie odpadów polegające na mieszaniu np. odpadów o kodzie 17 05 03* z komponentami - domieszkami w wyniku, czego powstanie mu produkt - gotowy bloczek betonowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX