Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2004 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy radny nauczyciel, pobierający dietę jako radny, powinien mieć potrącone wynagrodzenie za udział w sesji, komisji itp., jeżeli ww. odbywa się w czasie godzin lekcyjnych, i czy utrata wynagrodzenia dotyczy całego dnia pracy, czy tylko godzin, których nie realizuje w szkole?

Czy dotyczy dyrektora i wicedyrektora opisana w poprzednim pytaniu sytuacja? Czy należy żądać zwrotu ewentualnie nieprawnie wypłaconych z tego tytułu świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?