Na podstawie jakiej umowy można zatrudnić nauczyciela kontraktowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka w roku szkolnym 2022/2023 została zatrudniona w szkole na umowę na zastępstwo, gdzie rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego. To jej pierwsza umowa o pracę w szkole. Z dniem 31.08.2023 r. umowa uległa rozwiązaniu. Ta sama nauczycielka zostanie zatrudniona od 01.09.2023 r. w tej samej szkole podstawowej i tam też będzie kontynuowała staż. Na podstawie jakiej umowy o pracę dyrektor szkoły powinien zatrudnić tego nauczyciela? Czy art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela - w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania? Czy dyrektor może zawrzeć umowę art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela? Czy artykuł ten, dotyczy tylko osób rozpoczynających pracę w szkole? Czy można uznać, że nauczycielka ta rozpoczyna dopiero pracę w szkole, mimo, że rozpoczęła już staż na wyższy stopień awansu zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX