Na podstawie jakiego przepisu Gmina będzie mogła wymagać od właścicielki psa zwrotu poniesionych wydatków? - OpenLEX

Na podstawie jakiego przepisu Gmina będzie mogła wymagać od właścicielki psa zwrotu poniesionych wydatków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W piątkowe popołudnie sołtys zgłosił do Urzędu Gminy błąkającego się od tygodnia bezdomnego psa. Zdaniem zgłaszającego pies był agresywny. Pracownik Urzędu w związku ze zbliżającym się weekendem i informacjami przekazanymi przez sołtysa niezwłocznie zgłosił ten fakt do podmiotu odławiającego bezdomne zwierzęta. Zwierzę zostało odłowione i przywiezione do schroniska dzień później. Kilka dni później (poniedziałek) okazało się, że błąkający się pies posiada właściciela. Właścicielka odebrała zwierzę ze schroniska. Gminę poinformowała, że nie dopilnowała zwierzęcia, ponieważ kilka dni wcześniej wyjechała na wakacje i nie jest prawdą, że pies błąka się od tygodnia. Gmina chce odzyskać poniesione przez siebie wydatki związane z całą akcją. Właścicielka na początku była zainteresowana spłatą, jednak zmieniła zdanie i zaczęła się wycofywać.

Proszę o pomoc i wskazanie podstawy prawnej na podstawie, której Gmina będzie mogła wymagać od właścicielki zwrotu poniesionych wydatków.

Czy właściwą podstawą będzie art. 415 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) - dalej k.c. w związku z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572) - dalej u.o.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX