Na podstawie jakiego dokumentu należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wójtowi, który został wybrany na kolejną kadencję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie jakiego dokumentu należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wójtowi, który został wybrany na kolejną kadencję?

Jakie dokumenty należy sporządzić, kto powinien je podpisać - przewodniczący rady gminy czy sekretarz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX