Na podstawie jakiego dokumentu można zaliczać do kosztów podatkowych wydatki związane z najmem lokalu od osoby fizycznej... - OpenLEX

Na podstawie jakiego dokumentu można zaliczać do kosztów podatkowych wydatki związane z najmem lokalu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka na potrzeby działalności gospodarczej wynajmuje lokal od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności. Oprócz kosztów comiesięcznej opłaty za wynajem ponosi również koszty mediów (prąd, czynsz, które reguluje bezpośrednio na konto dostawcy energii i spółdzielni mieszkaniowej). Taki sposób regulacji dodatkowych opłat został umieszczony w umowie pomiędzy wynajmującym a korzystającym z najmu.

Na podstawie jakiego dokumentu prawidłowo zaewidencjonować koszty zarówno czynszu jak i opłacane przez wynajmującego media?

Czy musi to być dokument wystawiony przez wynajmującego, czy też spółka może sama wystawić sobie dowód zastępczy?

Jeśli tak, to jaki ma to być dowód aby był dokumentem prawidłowym potwierdzającym poniesienie kosztu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?