Na podstawie jakich przepisów można spowodować, aby pracownicy mogli wykonać demontaż wodomierza głównego? - OpenLEX

Na podstawie jakich przepisów można spowodować, aby pracownicy mogli wykonać demontaż wodomierza głównego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wod.-kan. w związku z nieopłaceniem faktur za wodę po uprzednim pisemnym poinformowaniu Odbiorcy podjęło czynności windykacyjne polegające na wstrzymaniu dostawy wody do posesji Odbiorcy. Z uwagi na fakt, iż posesja nie jest aktualnie zamieszkała, pracownicy przedsiębiorstwa zakręcili tylko wodę na zasuwie odcinającej (brak możliwości demontażu wodomierza głównego). Następnie przedsiębiorstwo skierowało pisemne wezwanie do udostępnienia pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny celem jego demontażu. Odbiorca nie odbiera pism.

Czy spółka powinna wystawiać faktury za wodomierz główny (opłata abonamentowa)?

Zadłużenie będzie dalej rosło.

Na podstawie jakich przepisów można spowodować, aby pracownicy mogli wykonać demontaż wodomierza głównego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX