Na podstawie jakich dokumentów organ może stwierdzić, że gruntami rolnymi są grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie jakich dokumentów organ może stwierdzić, że gruntami rolnymi są grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu w rozumieniu ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) – dalej u.o.g.r.l.?

Takie grunty nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Czy wystarczy nakaz płatniczy o płaceniu podatku rolnego z gruntów o powierzchni powyżej 1 ha?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX