Na kogo powinna zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę tj. dla zarządu dróg powiatowych, powiatu czy zarządu powiatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Wniosek o pozwolenie na budowę składa zarząd dróg powiatowych i podpisuje dyrektor na podstawie upoważnienia.

Na kogo powinna zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę tj. dla zarządu dróg powiatowych, powiatu czy zarządu powiatu?

Organ wydający ma wątpliwości mając na uwadze regulacje tj. ustawa o drogach publicznych:

1.

art. 19 ust. 2 pkt 3 Zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu;

2.

art. 21 ust. 1 i 1a Zarządca drogi, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez, radę powiatu (jest utworzona - zarząd dróg powiatowych).

Zarządca drogi może upoważnić pracowników, starostwa, albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, ustawa o samorządzie powiatowym:

1.

art. 26 ust. 1-2 Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu w skład którego wchodzi starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie,

2.

art. 48 ust. 2 Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Organ postanowieniem każe sprecyzować kto jest inwestorem.

Jaki podmiot winien występować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w tym umowach z wykonawcami) tj. zarząd dróg powiatowych, powiat czy zarząd powiatu?

Stosujemy zapis Powiat ... - Zarząd Dróg Powiatowych.

Czy jest to błąd?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access