Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa nabyła w 2013 roku na rynku wtórnym (od przedsiębiorcy, który prowadził parking) prawo wieczystego użytkowania działki, utwardzonej asfaltobetonem i ogrodzonej płytami betonowymi. W księdze wieczystej w dziale właściciel figuruje "Skarb Państwa", jest wpis o umowie prawa wieczystego użytkowania na spółkę. Spółka składa deklarację podatku od nieruchomości do gminy. Działka ta jest wynajmowana na podstawie zawartej umowy innemu podmiotowi gospodarczemu tj. Spółce z o.o. (naliczany jest czynsz). Spółki te ściśle współpracują ze sobą od 2005 roku. Spółka z o.o. jest kluczowym producentem (masło, miksy i sery dojrzewające) i dostawcą towarów handlowych dla spółki komandytowej. Spółki te są powiązane podatkowo poprzez wspólników. W 2017 roku wynajmująca spółka udzieliła najemcy pozwolenia na wybudowanie na terenie działki budynku, magazynu chłodni. Nakłady na budowę w 100% poniosła Spółka z o.o. i zaliczyła budynek do środków trwałych podlegających amortyzacji. W kwietniu br. budynek został odebrany i uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Kto deklaruje i jest płatnikiem podatku od nieruchomości od wybudowanego budynku i nowo powstałej budowli w postaci placu, najemca czy wynajmujący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?