Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. We wniosku inwestor nie zakwalifikował przedsięwzięcia do żadnego z wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Gmina wysłała wniosek o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do organów opiniujących. Organ opiniujący odesłał wniosek w celu przypisania odpowiedniej kategorii.

Na kim spoczywa taki obowiązek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?