Na kim ciąży obowiązek udowodnienia złamania zasady bliskości? - OpenLEX

Na kim ciąży obowiązek udowodnienia złamania zasady bliskości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Domniemuje się, że spalarnia odpadów medycznych w okresie funkcjonowania złamała zasadę bliskości, tj. przyjmowała odpady do unieszkodliwiania spoza województwa z miejsca wytwarzania położonego w większej odległości niż odległość od innych spalarni. Obecnie trwa postępowanie prokuratorskie w kontekście złamania prawa z zakresu przestępstw przeciwko środowisku kodeksu karnego.

Na kim ciąży obowiązek udowodnienia złamania (bądź też nie) zasady bliskości w tym przypadku?

Czy jest to obowiązek właściciela spalarni (udowodnienie, że zasada nie została złamana), czy organów ścigania?

Dodatkowo, jakie dowody mogą wskazywać na złamanie zasady bliskości?

Jak można udowodnić brak mocy przerobowych innych spalarni, usytuowanych bliżej miejsca wytwarzania odpadów, w okresie unieszkodliwiania odpadów w przedmiotowej spalarni?

Dodam, że w toku postępowania ujawniono protokoły kontrolne WIOŚ, które wskazywały na możliwość złamania zasady bliskości, jednak ta możliwość nie została udowodniona przez WIOŚ.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX