Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w sytuacji zawarcia umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy gminą a związkiem międzygminnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest członkiem Związku Międzygminnego. Przekazała na rzecz tego Związku w formie "umowy użyczenia" nieruchomość zabudowaną w celu realizacji zadań statutowych Związku Międzygminnego. W umowie pomiędzy stronami został zawarty zapis że podatek od nieruchomości obciąża Użyczającego (właściciela nieruchomości).

Czy taki zapis jest prawidłowy, czy podatek od nieruchomości powinien zapłacić właściciel nieruchomości, czy podmiot "biorący do użytkowania"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX