Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Teatr w 1984 r. zakupił mieszkanie w bloku wraz z częścią prawa użytkowania wieczystego działki, na której blok się znajduje, z przeznaczeniem na pracownię twórczą. W akcie notarialnym za przedmiot umowy wskazana została jedna cena. Nie było natomiast oddzielnych kwot na mieszkanie i prawo użytkowania wieczystego. Dlatego też do ewidencji środków trwałych (do grupy 1) wprowadzono tylko pracownię twórczą. Obecnie decyzją Urzędu Miejskiego przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Czy opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki w prawo własności należy zaksięgować w koszty na koncie 461 Podatki i opłaty jako opłatę administracyjną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację