Na jakiej zasadzie gmina zapewnia schronienie w schronisku dla bezdomnych,w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,... - OpenLEX

Na jakiej zasadzie gmina zapewnia schronienie w schronisku dla bezdomnych,w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni czy ogrzewalni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2018 r.

PYTANIE

Na jakiej zasadzie Ośrodek Pomocy Społecznej/gmina zapewnia schronienie w schronisku dla bezdomnych,w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni czy ogrzewalni? Jeżeli w ciągu roku mamy umieszczone średnio 2-3 osoby bezdomne w takiej placówce, to czy wystarczy zapytanie ofertowe i zawarta umowa pomiędzy ośrodkiem/gminą a w/w palcówką wsparcia na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty? Czy po zawarciu umowy gmina ma obowiązek zgłosić placówkę do rejestru prowadzonego przez wojewodę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?