Na jakiej podstawie wydać właścicielowi nieruchomości zaświadczenie w celu wykreślenia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności z tytułu opłaty przekształceniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - dalej u.p.p.u.w. z 2005 r. w dniu 19 lipca 2016 r. została wydania decyzja o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Została ustalona z tego tytułu opłata przekształceniowa rozłożona na 20 równych rat. W tym roku uregulowana została całość opłaty, która pozostała.

Na jakiej podstawie wydać właścicielowi nieruchomości zaświadczenie o sprostowaniu działu IV księgi wieczystej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX