Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2014 r.

PYTANIE

W złożonej ofercie przetargowej wykonawca podał cenę ryczałtową za wykonanie usługi szkoleniowej, bez wskazywania poszczególnych składowych ceny ofertowej (zamawiający nie wymagał złożenia w ofercie preliminarza kosztów). W zawartej umowie, również podana jest tylko cena ryczałtowa za wykonanie usługi. W momencie zmiany przepisów np. wynikających z art. 142 ust. 5 pkt 3 p.z.p. dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom, które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, aneksowanie umowy jest uzasadnione i konieczne.

Na jakiej podstawie zostanie wprowadzona klauzula waloryzacyjna, jeżeli zamawiający nie jest w stanie określić na podstawie oferty ani umowy wartości waloryzowanych kategorii?

Czy propozycję waloryzacji przedstawia wykonawca umowy?

Czy zamawiający może zakwestionować sposób wyliczeń wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?