Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2016 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Na podstawie uchwały rady miejskiej wicedyrektor szkoły ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN do liczby 5 godzin tygodniowo. Dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem do burmistrza o wyrażenie zgody na realizację zajęć edukacyjnych - 3 godziny ponadwymiarowe przez tego wicedyrektora.

Czy przyznanie tych godzin odbywa się na podstawie uchwały rady miejskiej, czy też zarządzeniem burmistrza, czy też wyłącznie decyzją dyrektora szkoły i czy będą to faktycznie godziny ponadwymiarowe dla tego wicedyrektora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?