Na jakiej podstawie ustalić zagrożenia biologiczne występujące na danym stanowisku pracy by zaproponować szczepienia pracownikom?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2017 r.

PYTANIE

Pragnę dopytać o kwestie związane ze szczepieniami dla pracowników.

1. Na jakiej podstawie ustalić zagrożenia biologiczne występujące na danym stanowisku pracy? Aktualnie opieramy się głównie na artykułach naukowych.

2. Czy wymieniając w ocenie ryzyka zawodowego takie czynniki jak np. wirus pryszczycy lub bakterie beztlenowe – laseczka tężca (w oparciu o dane literaturowe), dla których istnieją szczepionki to automatycznie pracodawca musi zaproponować szczepienia pracownikom? Czy identycznie należy postąpić w przypadku np. grypy?

3. Czy w przypadku np. pracownika rozbioru mięsa, którego czynności zawodowe można zaliczyć do czynności produkcji żywności, albo pracownika restauracji (jako zakładu zbiorowego żywienia) trzeba pracownikowi zapewnić szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3.01.2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności?

4. Czy czynności wykonywane przez np. sprzedawcę w branży mięsnej lub kierowcę, który transportuje mięso z zakładu produkcyjnego do sklepów można rozpatrywać jako dystrybucję żywności?

5. Czy każdorazowo pracownik ma wyrazić zgodę na przeprowadzanie szczepienia (czy zgoda musi być w wersji papierowej? Czy dopiero w razie odmowy przez pracownika poddaniu się szczepieniu należy sporządzić pismo i przechowywać je w aktach osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX