Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2019 w opisie wagi P4 widnieje zapis: "(...) oraz dla uczniów szkół podstawowych specjalnych (...) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego". Na jakiej podstawie uczeń nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może zostać przyjęty do szkoły specjalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?