Na jakiej podstawie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może wpłynąć na odbiorcę, aby ten wykonał podejście pod wodomierz główny? - OpenLEX

Na jakiej podstawie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może wpłynąć na odbiorcę, aby ten wykonał podejście pod wodomierz główny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie działania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego tylko jeden odbiorca nie ma zamontowanego wodomierza głównego (budynek był niezamieszkały, nieogrzewany i dochodziło często do uszkodzenia wodomierza przez mróz), a ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków rozliczana jest w oparciu o przyznany (kilkanaście lat temu) ryczałt. W 2017 roku opisywany odbiorca wykonał remont budynku (który prawdopodobnie jest zamieszkany i ogrzewany). Istnieje możliwość zamontowania wodomierza głównego. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne kilkakrotnie pisemnie wzywało odbiorcę do przygotowania podejścia pod wodomierz główny. Wezwania pozostały bez odpowiedzi i bez realizacji.

Na jakiej podstawie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może wpłynąć na odbiorcę, aby ten wykonał podejście pod wodomierz główny?

Czy istnieją przepisy prawne mogące wpłynąć na wyciągnięcie sankcji wobec uchylania się odbiorcy od obowiązku opomiarowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX