Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X ma prowadzić zajęcia jako neurologopeda z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim w szkole podstawowej (zgodnie zaleceniami zawartymi w orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają być prowadzone zajęcia z takim specjalistą). Nie ma skończonej oligofrenopedagogiki, więc nie można zatrudnić jej na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, w ustawie o pracownikach samorządowych też nie ma takiego stanowiska. Na jakiej podstawie prawnej można zatrudnić taką osobę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?