Na jakiej podstawie prawnej MOPS wypłaca wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego w procedurze Niebieskiej Karty? - OpenLEX

Na jakiej podstawie prawnej MOPS wypłaca wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego w procedurze Niebieskiej Karty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie prawnej MOPS wypłaca wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego dla małoletniego (będącego adwokatem) w procedurze Niebieskiej Karty?

Czy stosuje się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX