Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Oferta generalnego wykonawcy została wybrana w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego w trybie nieograniczonym (zamówienie niepubliczne) i zamawiający tylko w jednym miejscu w SIWZ w opisie sposobu wykonania zamówienia wprowadził zapis, że wszelkie koszty wypłat odszkodowań za zniszczenia i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla właścicieli działek wraz z opłatami notarialnymi i kosztami ewentualnych postępowań administracyjnych i sądowych ponosi wykonawca. Brak jest natomiast jakichkolwiek zapisów dotyczących konieczności ustanowienia służebności przesyłu w tej umowie, która dotyczy zamówienia (umowa obejmuje projekt i wykonawstwo).

Czy na tej podstawie, tzn. informacji zawartej przez zamawiającego w SIWZ w opisie sposobu wykonania zamówienia, zamawiający może domagać się od wykonawcy, aby podczas realizacji przedmiotowego zamówienia ustanawiał służebność przesyłu na wszystkich nieruchomościach, przez które przebiegać będzie linia elektroenergetyczna (czyli na nieruchomościach na których są umieszczone słupy i linie elektroenergetyczne)?

Czy i na jakiej podstawie prawnej generalny wykonawca może się uwolnić od konieczności ustanawiania służebności przesyłu na wszystkich działkach, przez które przebiegać będzie linia elektroenergetyczna (nieruchomości pod liniami i nieruchomości na których są umieszczone słupy linii elektroenergetycznej)?

Czy generalny wykonawca może powoływać się na opis sposobu wykonania zamówienia zawarty w SIWZ i żądać ustanowienia służebności przesyłu na wszystkich nieruchomościach, przez które będzie przebiegać linia elektroenergetyczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?