Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły zamierza rozwiązać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowę o pracę z pracownikiem samorządowym szkoły z przyczyn leżących po stronie pracodawcy-likwidacja stanowiska pracy. Czy możliwość skrócenia takiego okresu wypowiedzenia jest możliwa tylko na podstawie art. 36(1) § 1 ustawy Kodeks pracy, czy również w drodze art. 36 § 6 Kodeksu pracy - ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?