Na jakiej podstawie można wydać decyzję o prawie do świadczeń zdrowotnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital na mocy art. 54 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1520 ze zm.) zwrócił się do OPS o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, dla osoby która w dniu 16.08.2018 r. korzystała z pomocy lekarskiej na oddziale ratunkowym.

Pracownik socjalny podczas wizyty w środowisku ustalił, że pod wskazanym adresem zamieszkuje matka osoby, której udzielono pomocy. Syn natomiast pracuje i mieszka na stałe w Anglii (adres zamieszkania znany jest matce).

Wobec powyższego, jakie dalsze czynności powinien podjąć OPS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access