Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy pracownik został przyjęty przez nowego pracodawcę. Pracownik związany był z poprzednim pracodawcą umową o pracę na czas nieokreślony na stanowisku głównej księgowej. Nowy pracodawca przedstawił pracownikowi 2 dni po przejęciu zakładu pracy, porozumienie (dwustronne) dotyczące zmiany stanowiska na kierownika zakładu bez wskazywania jakiejkolwiek podstawy prawnej oraz zapisem, że pozostałe warunki pozostają bez zmian. Pracownik wystąpił do nowego pracodawcy o wskazanie zakresu obowiązków danego stanowiska lub opisu stanowiska jednak otrzymał odpowiedź, że takie nie istnieją u nowego pracodawcy na piśmie.

Czy powyższe można traktować jako wypowiedzenia zmieniającego są wynikające z umowy o pracę warunki pracy i (lub) płacy?

Na jakiej podstawie może odmówić przyjęcia danego stanowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?